VELKOMMEN TIL VÅRE NETTSIDER! Sogn Tavle og Datamontering held til i Riverdalen 2 på Leikanger. Verksemda vart etablert i 1986, og har sidan då utvikla seg til å omfatta det meste innan svakstraum, installasjon, sal og service. Me har fokus på service og kvalitet, og ynskjer å framstå som ein lokal totalleverandør på produkt og tenester ovanfor våre kundar! BUTIKK VERKSTAD INSTALLASJON VARMEPUMPER